Sivý zákal (katarakta) – zakalenie očnej šošovky

Je to ochorenie, pri ktorom šošovka stráca svoju priehľadnosť a začína sa zakaľovať (najčastejšie z dôvodu degenerácie). Zakalenie šošovky zabraňuje prechodu lúčov na sietnicu oka. Ochorenie sa vyskytuje predovšetkým vo vyššom veku, výnimočne u mladých ľudí alebo i detí. Jedinou možnou liečbou je operácia, pri ktorej je zakalená šošovka nahradená novou, umelou vnútroočnou šošovkou. 

U nás v IVIO realizujeme operácie sivého zákalu štandardnou aj modernejšou metódou, s použitím femtosekundového laseru. Bežnú operáciu s implantáciou štandardnej, monofokálnej vnútroočnej šošovky hradia zdravotné poisťovne. Laserová operácia je šetrnejšia a je vykonávaná za príplatok. Pacient si tiež môže vybrať z rôznych typov vnútroočných šošoviek, ktoré sa líšia optickými vlastnosťami a použitým materiálom.

Operácia sivého zákalu je najčastejším chirurgickým zákrokom celosvetovo. Moderné technológie nám umožňujú realizovať zákrok ambulantne a úplne bezbolestne. Zákrok trvá len niekoľko minút.

Pred operáciou je klient vyšetrený priamo na našej klinike. Na základe precízneho merania oka, je vypočítaná najvhodnejšia dioptrická hodnota umelej vnútroočnej šošovky. Klient si po konzultácii s lekárom môže vybrať pre neho najvhodnejšiu šošovku na základe jeho potrieb.

Operácia sa realizuje ambulantne, v lokálnej anestéze, po znecitlivení oka kvapkami. Behom operácie je pacient pri vedomí a môže komunikovať s operatérom. Po operácii klient odchádza domov. Spolu s podrobnou dokumentáciou si klient odnáša priamo z kliniky nevyhnutné očné kvapky a je s ním dohodnutý termín pooperačnej kontroly.