Sme najväčšia očná klinika na Slovensku
Sme IVIO CLINIC

V našom tíme spájame špičkových lekárov a mikrochirurgov zo Slovenska i zahraničia preto, aby sme Vám trvalo prinášali len tie najkvalitnejšie služby zo sveta oftalmológie. Naši chirurgovia realizovali počas svojej praxe doteraz viac ako 100 000 zákrokov a prinášajú našim klientom viac ako 137 rokov skúseností.

Práve naši profesionáli vedia, že zdravie Vašich očí nie je o marketingových sloganoch a silných vyhláseniach. Náš tím je citlivo zložený z odborníkov, ktorí už dnes patria medzi špičku na Slovensku i v Európe. Venujeme sa nielen operatíve oka, ale i výskumu v tejto oblasti, čo nám umožňuje trendy tvoriť, nie ich len sledovať.

Zameriavame sa na individuálnu komunikáciu a vzdelávanie našich klientov v bezpečnom prostredí našej kliniky, kde následne poskytujeme komplexnú starostlivosť o zrak. Rozumieme obavám klientov a preto sme vytvorili príjemnú atmosféru nie len prostredím, ale hlavne ľudským prístupom.

Sme jediné oftalmologické pracovisko jednodňovej chirurgie na Slovensku, ktorého operačné sály spĺňajú náročnú normu čistoty prostredia ISO 5, teda super-aseptické. Pracujeme s absolútne najmodernejším a najbezpečnejším vybavením, ktoré je dnes na svetovom trhu dostupné. Nájdete u nás technológie, ktorými disponujú len tie najväčšie svetové pracoviská.

Náš tím

Naši lekári a chirurgovia patria k špičke na Slovensku aj v Európe.

o-nas-people-1
MUDr. Konštantín Peško, PhD

Prednosta kliniky, chirurg

Je výraznou osobnosťou oftalmologickej obce na Slovenku. V roku 2020 ukončil svoju vyše 35 ročnú prax lekára, chirurga a primára na pôde Univerzitnej nemocnice v Bratislave, aby mohol prijať ponuku stať sa prednostom očnej kliniky IVIO. Svojou podstatou je novátorom v zavádzaní progresívnych operačných postupov, ktoré stále zdokonaľuje. Je prvým očným chirurgom, ktorý realizoval lamelárny typ keratoplastiky metódou DMEK na Slovensku. Je predsedom Slovenskej spoločnosti katarakty a refrakčnej chirurgie SKSCRS (Slovak Society of Cataract and Refractive Surgery). Je autorom viacerých publikácií, pravidelne sa zúčastňuje vzdelávacích podujatí tu i v zahraničí. Svoje zručnosti a poznatky ďalej odovzdáva mladým oftalmológom pri svojej pracovnej činnosti na pôde IVIO CLINIC.

Pozrieť viac
o-nas-people-1
MUDr. Dalibor Cholevik, PhD

primár, chirurg

Je univerzálnym chirurgom s komplexným prístupom k prednému i zadnému segmentu oka. Špecializuje sa prevažne na operácie sivého zákalu s implantáciou umelej vnútro-očnej šošovky. Doteraz ako chirurg úspešne realizoval viac ako 53.000 zákrokov a radí sa medzi najúspešnejších chirurgov predného segmentu oka v Českej republike a na Slovensku.  Je rešpektovaným odborníkom, prinášajúcim neustále novátorský prístup k riešeniu problémov našich klientov. Zúčastnil sa mnohých klinických štúdií, je autorom množstva odborných publikácií, aktívne prednáša na kongresoch a sympóziách v Česku, na Slovensku, aj za hranicami Európy. Súčasne pôsobí ako člen atestačnej komisie na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity. Na klinike IVIO pôsobí od Marca 2021.

Pozrieť viac
MUDr. Petra Šarišská, FEBO

lekár, chirurg

Je oftalmológ s praxou a skúsenosťami získanými v Českej republike, Holandsku a na Slovensku. Patrí medzi novú generáciu predno-segmentových chirurgov so zameraním na operácie katarákt, transplantácie rohovky a techniky DMEK. Základy pedo-oftalmológie nadobudla na LFUK a NÚDCH v Bratislave. Ďalšiu prax získala ako operatér pod vedením prim. MUDr. Konštantína Peška, PhD na pracovisku UNB v Bratislave. Cenné skúsenosti získala na klinike NIIOS v Holandskom Rotterdame. Doteraz pôsobila ako chirurg na špičkovom pracovisku kliniky Gemini, pod vedením prim. MUDr. Pavla Stodůlku,Ph.D., FEBOS-CR. Spolupracovala na viacerých odborných štúdiách a je autorkou niekoľkých publikácií. Na klinike IVIO pôsobí od januára 2021 a je jendým zo zakladateľov kliniky.

Pozrieť viac
MUDr. Zuzana Hrbeková

lekár, chirurg

Štúdium všeobecného lekárstva na Univerzite Komenského v Bratislave úspešne zavŕšila atestáciou v špecializácii oftalmológia v roku 2015. Je skúsenou prednosegmentovou lekárkou. Na klinike IVIO sa špecializuje na refrakčné zákroky. Absolvovala štúdium u jedného z popredných refrakčných chirurgov na svete, profesora Dana Z. Reinsteina v Londýne.

Pozrieť viac
MUDr. Jozef Kazík

lekár

Po dvanásť-ročnej praxi na Očnej klinike FN Nitra sa vypracoval na obľúbeného lekára s bohatými pracovnými skúsenosťami. Je absolventom lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Atestáciu v odbore oftalmológia získal v roku 2012 na lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je absolventom kurzu mikrochirurgie oka so zameraním na operáciu sivého zákalu. Vo svojej praxi sa venoval diagnostike a liečbe ochorení predného aj zadného segmentu oka, OCT diagnostike a angiografii očného pozadia, vrátane laserovej liečby sietnice a liečby antirastovými faktormi, vykonával operačné zákroky v oblasti okolia oka, plastické operácie na mihalniciach. Od Marca 2021 pôsobí ako ambulantný lekár v IVIO CLINIC.

Pozrieť viac
MUDr. Zuzana Kozárová

lekár

Doterajším pôsobiskom bola

Pozrieť viac
PhDr. MUDr. Kristína Horkovičová, PhD, MPH

lekár, garant IVIO ACADEMY

Patrí medzi osobnosti s veľmi aktívnym prístupom k vzdelávaniu. Je komunikačne mimoriadne zdatná osobnosť s citom pre tímovú, medzi-pracoviskovú a medzinárodnú spoluprácu. Osobne sa venuje neuro-oftalmológii, pravidelne prispieva do odborných publikácií, venuje sa vedeckej činnosti v oblasti
vzdelávania. Je garantom výskumného a vzdelávacieho centra IVIO ACADEMY

Pozrieť viac
Ivana Bilavčíková

Vrchná sestra

Vyštudovala odbor všeobecná sestra a zároveň špecializačné štúdium v odbore ošetrovateľstva v detskej a dorastovej psychiatrii. Neskôr svoje štúdium doplnila vzdelaním v odbore starostlivosti o pacienta v oftalmológii. Svojimi skúsenosťami patrí medzi ojedinelé osobnosti v Českej republike a na Slovensku. Do novembra 2019 viedla ako hlavná sestra prevádzku 11 očných kliník a mala na starosti vyše 300 zamestnancov. Radí sa medzi špičkových odborníkov našej kliniky s vyše 30 ročnou praxou. V IVIO CLINIC bude mať na starosti prevádzku zariadenia a tím sestier. Svoje skúsenosti chce ďalej odovzdávať odbornej verejnosti v projekte IVIO ACADEMY.

Pozrieť viac

Sme najväčšia očná klinika na Slovensku.

Sme IVIO CLINIC.

 

V našom tíme spájame špičkových lekárov a mikrochirurgov zo Slovenska i zahraničia preto, aby sme Vám trvalo prinášali len tie najkvalitnejšie služby zo sveta oftalmológie. Naši chirurgovia realizovali počas svojej praxe doteraz viac ako 100000 zákrokov a prinášajú našim klientom viac ako 137 rokov skúseností.

Práve naši profesionáli vedia, že zdravie Vašich očí nie je o marketingových sloganoch
a silných vyhláseniach. Náš tím je citlivo zložený z odborníkov, ktorí už dnes patria medzi špičku na Slovensku i v Európe. Venujeme sa nielen operatíve oka, ale i výskumu v tejto oblasti, čo nám umožňuje trendy tvoriť, nie ich len sledovať.

Zameriavame sa na individuálnu komunikáciu a vzdelávanie našich klientov v bezpečnom prostredí našej kliniky, kde následne poskytujeme komplexnú starostlivosť o zrak. Rozumieme obavám pacientov a preto sme vytvorili príjemnú atmosféru nie len prostredím, ale hlavne ľudským prístupom.

Sme jediné pracovisko jednodňovej chirurgie na Slovensku, ktorého operačné sály spĺňajú náročnú normu čistoty prostredia ISO 5, teda super-aseptické. Pracujeme s absolútne najmodernejším a najbezpečnejším vybavením ktoré je dnes na svetovom trhu dostupné.

Náš tím

Naši lekári a chirurgovia patria k špičke

na Slovensku aj v Európe.

MUDr. Konštantín Peško, PhD

Prednosta kliniky, chirurg

Je výraznou osobnosťou oftalmologickej obce na Slovenku. V roku 2020 ukončil svoju vyše 35 ročnú prax lekára, chirurga a primára na pôde Univerzitnej nemocnice v Bratislave, aby mohol prijať ponuku stať sa prednostom očnej kliniky IVIO. Svojou podstatou je novátorom v zavádzaní progresívnych operačných postupov, ktoré stále zdokonaľuje. Je prvým očným chirurgom, ktorý realizoval lamelárny typ keratoplastiky metódou DMEK na Slovensku. Je predsedom Slovenskej spoločnosti katarakty a refrakčnej chirurgie SKSCRS (Slovak Society of Cataract and Refractive Surgery). Je autorom viacerých publikácií, pravidelne sa zúčastňuje vzdelávacích podujatí tu i v zahraničí. Svoje zručnosti a poznatky ďalej odovzdáva mladým oftalmológom pri svojej pracovnej činnosti na pôde IVIO CLINIC.

Pozrieť viac
MUDr. Dalibor Cholevik, PhD

primár, chirurg

Je univerzálnym chirurgom s komplexným prístupom k prednému i zadnému segmentu oka. Špecializuje sa prevažne na operácie sivého zákalu s implantáciou umelej vnútro-očnej šošovky. Doteraz ako chirurg úspešne realizoval viac ako 53.000 zákrokov a radí sa medzi najúspešnejších chirurgov predného segmentu oka v Českej republike a na Slovensku.  Je rešpektovaným odborníkom, prinášajúcim neustále novátorský prístup k riešeniu problémov našich klientov. Zúčastnil sa mnohých klinických štúdií, je autorom množstva odborných publikácií, aktívne prednáša na kongresoch a sympóziách v Česku, na Slovensku, aj za hranicami Európy. Súčasne pôsobí ako člen atestačnej komisie na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity. Na klinike IVIO pôsobí od Marca 2021.

Pozrieť viac
MUDr. Petra Šarišská, FEBO

lekár, chirurg

Je oftalmológ s praxou a skúsenosťami získanými v Českej republike, Holandsku a na Slovensku. Patrí medzi novú generáciu predno-segmentových chirurgov so zameraním na operácie katarákt, transplantácie rohovky a techniky DMEK. Základy pedo-oftalmológie nadobudla na LFUK a NÚDCH v Bratislave. Ďalšiu prax získala ako operatér pod vedením prim. MUDr. Konštantína Peška, PhD na pracovisku UNB v Bratislave. Cenné skúsenosti získala na klinike NIIOS v Holandskom Rotterdame. Doteraz pôsobila ako chirurg na špičkovom pracovisku kliniky Gemini, pod vedením prim. MUDr. Pavla Stodůlku,Ph.D., FEBOS-CR. Spolupracovala na viacerých odborných štúdiách a je autorkou niekoľkých publikácií. Na klinike IVIO pôsobí od januára 2021 a je jendým zo zakladateľov kliniky.

Pozrieť viac
MUDr. Zuzana Hrbeková

lekár, chirurg

Štúdium všeobecného lekárstva na Univerzite Komenského v Bratislave úspešne zavŕšila atestáciou v špecializácii oftalmológia v roku 2015. Je skúsenou prednosegmentovou lekárkou. Na klinike IVIO sa špecializuje na refrakčné zákroky. Absolvovala štúdium u jedného z popredných refrakčných chirurgov na svete, profesora Dana Z. Reinsteina v Londýne.

Pozrieť viac
MUDr. Jozef Kazík

lekár

Po dvanásť-ročnej praxi na Očnej klinike FN Nitra sa vypracoval na obľúbeného lekára s bohatými pracovnými skúsenosťami. Je absolventom lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Atestáciu v odbore oftalmológia získal v roku 2012 na lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je absolventom kurzu mikrochirurgie oka so zameraním na operáciu sivého zákalu. Vo svojej praxi sa venoval diagnostike a liečbe ochorení predného aj zadného segmentu oka, OCT diagnostike a angiografii očného pozadia, vrátane laserovej liečby sietnice a liečby antirastovými faktormi, vykonával operačné zákroky v oblasti okolia oka, plastické operácie na mihalniciach. Od Marca 2021 pôsobí ako ambulantný lekár v IVIO CLINIC.

Pozrieť viac
MUDr. Zuzana Kozárová

lekár

Doterajším pôsobiskom bola

Pozrieť viac
Ivana Bilavčíková

Vrchná sestra

Vyštudovala odbor všeobecná sestra a zároveň špecializačné štúdium v odbore ošetrovateľstva v detskej a dorastovej psychiatrii. Neskôr svoje štúdium doplnila vzdelaním v odbore starostlivosti o pacienta v oftalmológii. Svojimi skúsenosťami patrí medzi ojedinelé osobnosti v Českej republike a na Slovensku. Do novembra 2019 viedla ako hlavná sestra prevádzku 11 očných kliník a mala na starosti vyše 300 zamestnancov. Radí sa medzi špičkových odborníkov našej kliniky s vyše 30 ročnou praxou. V IVIO CLINIC bude mať na starosti prevádzku zariadenia a tím sestier. Svoje skúsenosti chce ďalej odovzdávať odbornej verejnosti v projekte IVIO ACADEMY.

Pozrieť viac
Name Surname

Optometrista

Optometria.

Pozrieť viac

Name Surname

Dr.

Svoje skúsenosti chce ďalej odovzdávať odbornej verejnosti v projekte IVIO ACADEMY.

Pozrieť viac

Náš tím

Naši profesionáli patria k špičke na Slovensku i v Európe. Ste v bezpečí tých najlepších.

MUDr. Konštantín Peško, PhD

prednosta, lekár oftalmológ, chirurg

Je výraznou osobnosťou oftalmologickej obce na Slovenku. V roku 2020 ukončil svoju vyše 35 ročnú prax lekára oftalmológa, chirurga a primára na pôde Univerzitnej nemocnice v Bratislave, aby mohol prijať ponuku stať sa prednostom očnej kliniky IVIO. Svojou podstatou je novátorom v zavádzaní progresívnych operačných postupov, ktoré stále zdokonaľuje. Je jedným z prvých očných chirurgov, ktorý realizoval lamelárny typ keratoplastiky metódou DMEK na Slovensku. Je predsedom Slovenskej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej chirurgie SKSCRS (Slovak Society of Cataract and Refractive Surgery). Je autorom viacerých publikácií, pravidelne sa zúčastňuje vzdelávacích podujatí na Slovensku i v zahraničí. Svoje zručnosti a poznatky ďalej odovzdáva mladým oftalmológom pri svojej pracovnej činnosti na pôde IVIO ACADEMY.

Pozrieť viac
MUDr. Dalibor Cholevík, Ph.D.

primár, lekár oftalmológ, chirurg

Je vyhľadávaným chirurgom s komplexným prístupom k prednému i zadnému segmentu oka. Špecializuje sa prevažne na operácie sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky. Doteraz ako chirurg úspešne realizoval viac ako 53 000 zákrokov a radí sa medzi najúspešnejších chirurgov predného segmentu oka v Českej republike a na Slovensku. Je rešpektovaným odborníkom, prinášajúcim neustále novátorský prístup k riešeniu problémov našich klientov. Zúčastnil sa mnohých klinických štúdií, je autorom množstva odborných publikácií, aktívne prednáša na kongresoch a sympóziách v Česku, na Slovensku, aj za hranicami Európy. Súčasne pôsobí ako člen hodnotiacej komisie na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity pri špecializačných skúškach postgraduálneho vzdelávania. Na klinike IVIO pôsobí od marca 2021.

Pozrieť viac
MUDr. Petra Šarišská, FEBO

lekár otalmológ, chirurg

Je oftalmológ s praxou a skúsenosťami získanými v Českej republike, Holandsku a na Slovensku. Patrí medzi novú generáciu prednosegmentových chirurgov so zameraním na operácie katarákt a transplantácie rohovky. Základy pedooftalmológie nadobudla počas svojej práce na Klinike detskej oftalmológie NÚDCH v Bratislave. Ďalšiu oftalmologickú prax a prax ako operatér získala na pracovisku UNB v Bratislave pod vedením prim. MUDr. Konštantína Peška, PhD. Cenné skúsenosti získala na klinike NIIOS v Rotterdame v Holandsku. Doteraz pôsobila ako chirurg na špičkovom pracovisku kliniky Gemini, pod vedením primára MUDr. Pavla Stodůlku, Ph.D., FEBOS-CR. Spolupracovala na viacerých odborných štúdiách. Je jedným zo zakladateľov kliniky IVIO.

Pozrieť viac
MUDr. Zuzana Hrbeková

lekár oftalmológ, chirurg

Štúdium všeobecného lekárstva na Univerzite Komenského v Bratislave úspešne zavŕšila atestáciou v špecializácii oftalmológia v roku 2015. Doteraz pôsobila na pôde Univerzitnej nemocnice v Bratislave, kde získala bohaté skúsenosti pod vedením prim. MUDr. Konštantína Peška, PhD. Je skúsenou prednosegmentovou chirurgičkou. Na klinike IVIO sa špecializuje na refrakčné operačné výkony a na zákroky v oblasti estetickej medicíny. Absolvovala niekoľko kurzov u jedného z popredných refrakčných chirurgov na svete, profesora Dana Z. Reinsteina v Londýne.

Pozrieť viac
MUDr. Jozef Kazík

lekár oftalmológ, chirurg

Po dvanásť ročnej praxi na Očnej klinike FN Nitra sa vypracoval na obľúbeného lekára s bohatými pracovnými skúsenosťami. Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Atestáciu v odbore oftalmológia získal v roku 2012 na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je absolventom kurzu mikrochirurgie oka so zameraním na operáciu sivého zákalu. Vo svojej praxi sa venuje diagnostike a liečbe ochorení predného aj zadného segmentu oka, vrátane laserovej liečby sietnice a liečby antirastovými faktormi. Počas svojej praxe vykonával i plastické operácie mihalníc a ďalšie typy operačných zákrokov v oblasti okolia oka. Od marca 2021 pôsobí ako ambulantný lekár v IVIO CLINIC.

Pozrieť viac
MUDr. Zuzana Kozárová

lekár

Má bohaté skúsenosti z oftalmologickej praxe pri vyšetrovaní dospelých ale rovnako i detských pacientov. Štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej Fakulte Univerzity Palackého v Olomouci ukončila v roku 2009. Po návrate na Slovensko nastúpila na pracovisko Očnej kliniky FN v Nitre, kde sa prevažne sústredila na prácu v detskej očnej ambulancii a v glaukómovej ambulancii. Po viac ako 10 rokoch sa rozhodla zmeniť pracovisko a v IVIO CLINIC pôsobí od januára 2021. Vďaka svojím bohatým skúsenostiam sa ďalej naplno venuje prevažne naším detským pacientom a pacientom s glaukómom.

Pozrieť viac
MUDr. Silvia Krajčovičová

lekár oftalmológ

Štúdium všeobecného lekárstva na Univerzite Komenského v Bratislave ukončila v roku 2013. Špecializáciu v odbore oftalmológia získala v roku 2018. Svojim profilom sa radí medzi lekárov s veľkým záujmom o výskum a vývoj. Zúčastnila sa mnohých klinických štúdií, aktívne sa zúčastnila viacerých odborných seminárov, kongresov a sympózií. Doteraz pôsobila na Klinike oftalmológie LFUK a UNB v Bratislave. Na klinike IVIO pôsobí od septembra 2021. Pri výkone svojej práce sa zameriava prevažne na diagnostiku a liečbu ochorení zadného segmentu oka.

Pozrieť viac
Mgr. Bc. Beáta Vidová

Optometrista

Štúdium optometrie ukončila magisterskou skúškou na Masarykovej Univerzite v Brne a v rovnakom čase súbežne ukončila bakalársky program Ortoptiky. Už počas štúdií sa profilovala ako výnimočný talent, dosiahla viacero významných úspechov, aktívne prednášala na pôde OCCSEE (Optometry Conference of Central and South-eastern Europe). Po ukončení štúdií, svoje vedomosti okamžite preniesla do praxe. Stala sa vyhľadávanou odborníčkou s cennými skúsenosťami ako u dospelých tak i u detí. Na klinike IVIO pôsobí od augusta 2020, dovtedy pôsobila ako optometristka na pracoviskách v Českej republike. Aktívne participuje na vzdelávacích aktivitách IVIO ACADEMY.

Pozrieť viac
Dipl. Opt. Katarína Paulovičová

optometrista

Je vyštudovaný očný optik a diplomovaný optometrista s viac ako 14-ročnými skúsenosťami. Svoju prax naštartovala v sieti očných optík v Bratislave, neskôr pokračovala vo svojej práci v Banskej Bystrici, kde zabezpečovala chod viacerých prevádzok očných optík pre jedno z popredných oftalmologických pracovísk na Slovensku, OFTAL. Vďaka bohatým skúsenostiam je veľkým prínosom pre našu novootvorenú očnú optiku IVIO OPTIC. Počas svojej kariéry pracovala rovnako s dospelým ako aj s detským pacientom a vďaka svojej ľudskosti a profesionalite sa stala vyhľadávanou odborníčkou v oblasti optometrie. V IVIO CLINIC pôsobí od novembra 2021.

Pozrieť viac
Ivana Bilavčíková

Vrchná sestra

Vyštudovala odbor všeobecná sestra a zároveň špecializačné štúdium v odbore ošetrovateľstva v detskej a dorastovej psychiatrii. Neskôr svoje štúdium doplnila vzdelaním v odbore starostlivosti o pacienta v oftalmológii. Svojimi skúsenosťami patrí medzi ojedinelé osobnosti v Českej republike a na Slovensku. Do novembra 2019 viedla ako hlavná sestra prevádzku 11 očných kliník a mala na starosti vyše 300 zamestnancov. Radí sa medzi špičkových odborníkov našej kliniky s vyše 30 ročnou praxou. V IVIO CLINIC má na starosti prevádzku zariadenia a tím sestier. Svoje skúsenosti ďalej odovzdáva odbornej verejnosti v projekte IVIO ACADEMY.

Pozrieť viac