Čo to je?

Fakická šošovka je vyrobená zo špeciálneho materiálu, ktorý je plne kompatibilný s tkanivami oka a má potrebné optické vlastnosti. Korekcia fakickými šošovkami je v podstate podobná korekcii kontaktnými šošovkami. Rozdiel je v tom, že kontaktné šošovky sa nasadzujú na rohovku, zatiaľ čo fakické šošovky sa implantujú do oka v jeho prednej časti, pričom sa zachováva prirodzená šošovka. Fakické šošovky sa skladajú z optickej časti, ktorá koriguje krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus a podpornej časti, ktorá umožňuje bezpečnú fixáciu šošovky vo vnútri oka.

Pre niektorých pacientov je implantácia vnútroočnej šošovky vhodnejšou metódou korekcie očnej refrakčnej chyby než laserová operácia. Najčastejším dôvodom je vysoká hodnota dioptrií alebo tenká rohovka. Riešením je implantácia fakickej vnútroočnej šošovky, ktorá je pri bezbolestnom ambulantnom zákroku vložená do oka, pričom Vaša biologická šošovka zostáva zachovaná.

 

Princíp fakickej vnútroočnej šošovky

Je navrhnutá tak, aby v oku fungovala spoločne s Vašou vlastnou biologickou šošovkou, pred ktorú sa implantuje. Pacient má po operácii v oku dve šošovky – umelú fakickú a svoju vlastnú biologickú. Optické parametre fakickej šošovky sú zistené pri podrobnom predoperačnom vyšetrení. Šošovka je objednávaná priamo u výrobcu, tj. na mieru pre každého pacienta. Operácia sa realizuje ambulantne v lokálnej anestézii po znecitlivení oka kvapkami. Behom operácie je pacient pri vedomí a môže komunikovať s operatérom. Po operácii pacient odchádza s doprovodom domov. Pacient dostane očné kvapky a je s ním dohodnutý termín pooperačnej kontroly.

 

Výhody fakickej šošovky

Výhodou je možnosť korigovať aj veľmi vysoké hodnoty dioptrickej refrakčnej chyby, videnie sa zlepšuje rýchlo po zákroku a dosahuje sa vysoká kvalita výsledného videnia. Predstavuje bezpečné a trvalé riešenie, ktoré je dlhodobo stabilné a nevyžaduje žiadnu ďalšiu starostlivosť, ani neprináša obmedzenia v bežnom živote. Fakickú šošovku je možné v prípade potreby z oka opäť vybrať alebo prípadne vymeniť za inú, bez toho, aby bola akokoľvek ovplyvnená vlastná šošovka.

 

Dá sa fakická šošovka odstrániť neskôr?

Jedinečnosť implantácie fakickej šošovky spočíva v tom, že je jednou z mála, ktorá je pri refrakčnej chirurgii plne reverzibilná. V prípade potreby je možné šošovku z oka bezpečne vybrať bez ovplyvnenia jej štruktúry a funkcie.