Pre normálnu funkciu oka je potrebné, aby jeho povrch bol zvlhčovaný slzným filmom, ktorý sa skladá z mucinóznej, vodnej a lipidovej zložky.

Akákoľvek porucha niektorej zložky slzného filmu vedie k syndrómu suchého oka. Je to časté očné ochorenie, ktorého príčiny nie sú len lokálne, ale hrá tu dôležitú úlohu aj celkový stav organizmu, pracovné a ekologické faktory. Poruchy slzného filmu môžu byť diagnostikované viacerými testami (Schirmerov test, farbenie povrchu oka, spojovkové riasy súbežne s mihalnicovým okrajom, break – up time test a iné). V liečbe syndrómu suchého oka je najviac používaná náhrada sĺz umelými slzami prípadne protizápalová liečba alebo v indikovaných prípadoch aj liečba na tlmenie imunitných reakcií. Niekedy je realizovaná chirurgická liečba.

Na IVIO pracovisku sa liečbe suchého oka venujeme naplno a disponujeme viacerými možnosťami terapie:

 • príprava a aplikácie autológneho séra
 • ošetrenie pomocou prístroja EYE-light
 • implantácia lakrimálnych implantátov
 • konvenčná farmakoterapia
 • odporúčanie vhodných potravinových doplnkov, individualizovaná edukácia pacienta

Čo to vlastne syndróm suchého oka je?

Syndróm suchého oka je jedna z najčastejších chorôb oka. Ide o multifaktoriálne ochorenie, ktoré vedie k vážnym subjektívnym ťažkostiam s možnosťou zhoršenia videnia. Klinický obraz je zložitý. Na jeho vzniku sa podieľajú patologické stavy oka a celá rada ďalších faktorov, súvisiacich s celkovým zdravotným stavom, povolaním, genetickou predispozíciou a vonkajším prostredím. 

 

Definícia

Syndróm suchého oka je charakterizovaný očnými symptómami a zmenou očného povrchu, ktoré sú vyvolané nestabilitou slzného filmu alebo jeho hyperosmolaritou. Slzný film predstavuje prvé optické rozhranie oka. Zaisťuje lubrikáciu očného povrchu, zabezpečuje omývaciu schopnosť oka, predstavuje ochranu rohovky, má antibakteriálny efekt, udržuje povrchovú homeostázu a zabezpečuje malé množstvo výživy pre rohovkový epitel. 

Pre lepšie pochopenie syndrómu suchého oka, musíme poznať anatómiu slzného filmu, ktorý je zložený z troch základných vrstiev:

 • Lipidová vrstva (vonkajšia, olejovitá)
 • Vodná vrstva (stredná, vodná)
 • Mukózna alebo mucínová vrstva (vnútorná vrstva, ktorá je v kontakte s rohovkou)

Každá z týchto vrstiev hrá dôležitú úlohu pri poskytovaní dostatočného, kvalitne lubrikovaného povrchu oka. Každá z nich je produkovaná v rôznych typoch žliaz a porucha tvorby ktorejkoľvek z nich môže viesť k syndrómu suchého oka.

Až 86% prípadov syndrómu suchého oka však spôsobuje nadmerné odparovanie vodnej vrstvy, ktoré je zapríčinené nedostatočnou tvorbou vonkajšej lipidovej vrstvy slzného filmu, ktorá má zabezpečiť zníženie rychlého odparovania sĺz. Tvorbu tejto vrstvy zabezpečujú najmä Meibomové žľazy, ktoré sa nachádzajú v hornej a dolnej mihalnici. Pri dysfunkcii týchto žliaz, ktorá vedie k nedostatočnej tvorbe lipidovej vrstvy, dochádza až k 16-krát rýchlejšiemu odparovaniu sĺz.

 

Čo môže spôsobiť syndróm suchého oka?

Na vznik suchého oka majú vplyv rôzne faktory, vrátane niektorých ochorení, liekov, aktivít spojených s každodennou prácou, nedostatok vitamínu A, suché prostredie, nosenie kontaktných šošoviek, prípadne môže ísť o stav po laserovej operácii očí. Syndróm suchého oka však môže byť jednoducho len časťou procesu starnutia organizmu.

 

Symptómy

Symptómy syndrómu suchého oka môžu byť rozmanité, môžu sa líšiť od jemného, občasného dráždenia oka až po výraznejšiu bolesť či svetloplachosť. Medzi najčastejšie príznaky patria:

 • Svrbenie
 • Pálenie
 • Začervenanie oka
 • Rozmazané  či zhoršené videnie meniace sa behom dňa 
 • Pocit cudzieho telieska v oku
 • Nadmerné slzenie

Klienti, ktorí trpia syndrómom suchého oka môžu pociťovať zvýšený dyskomfort počas alebo po ukončení aktivít ako pozeranie televízie, čítanie, práca s počítačom či mobilným telefónom.

 

Diagnostika

Pre diagnózu syndrómu suchého oka je dôležitá anamnéza a celkové vyšetrenie klienta. Pri vyšetrení na štrbinovej lampe hodnotíme okraje mihalníc a Meibomove žľazy, hodnotíme stav spojovky a rohovky. Pri diagnostike syndrómu suchého oka sa ďalej zameriavame na diagnostické testy hodnotenia množstva a kvality slzného filmu. Najčastejšie sa realizuje Schirmerov test I. Pri tomto teste sa meria celková sekrécia sĺz, kde sa používa tenký pásik papiera umiestnený pod okraj dolnej mihalnice. Po piatich minútach sa vyhodnotí množstvo sĺz na papieri, menej ako normálne množstvo zmáčania papiera naznačuje zníženú tvorbu sĺz. Stabilitu slzného filmu určuje break-up time test (BUT). Po ofarbení slzného filmu fluoresceínom, zabránime ďalšiemu žmurknutiu. Na štrbinovej lampe s modrým kobaltovým filtrom sledujeme „roztrhnutie“ tenkého súvislého filmu fluoresceínu na povrchu rohovky. Skrátené hodnoty tohto času naznačujú nestabilitu slzného filmu. 
Ďalšie diagnostické testy pri syndróme suchého oka môžu zahŕňať napr. použitie špeciálneho meracieho prístroja Me-check, ktorý dokáže zmerať úroveň dysfunkcie Meibomových žliaz na meibostupnici podľa Dr. Pulta.

 

Liečba

Liečba syndrómu suchého oka sa doposiaľ zameriavala na zmiernenie nepríjemných symptómov a na prevenciu iných komplikácií. Najbežnejšou liečbou syndrómu suchého oka je použitie lubrikancií – umelých sĺz, očných gélov alebo kvapiek stimulujúcich produkciu prirodzených sĺz. Chirurgické riešenie je ďalším krokom v liečbe syndrómu suchého oka, predovšetkým u jeho ťažkých foriem, kedy dochádza k obturácii slzných bodov alebo k úprave postavenia mihalníc.

Dnes však existuje neinvazívna možnosť liečby syndrómu suchého oka pomocou prístrojov Eye-light a My-mask v kombinácii s aplikáciou autológneho séra. Pri ošetrení prístrojom Eye-light ide o aplikáciu polychromatického svetla, ktoré vďaka tepelným impulzom stimuluje Meibomove žľazy pre obnovenie ich normálnej činnosti.

Ošetrenie sa aplikuje na periorbitálne a lícne kosti, kde stimuluje kontrakciu Meibomových žliaz, ktorá vedie k zvýšeniu sekrécie lipidov a napomáha k obnoveniu lipidovej vrstvy, čo vedie k zníženiu odparovania sĺz. V prípade My-mask ide o jedinečnú technológiu fotobiomodulácie, ktorá je používaná už niekoľko rokov v rôznych oblastiach medicíny (dermatológia, zubné lekárstvo atď). Emisia konkrétnej svetelnej energie pri určitej vlnovej dĺžke vyvoláva endogénne zahrievanie mihalníc. Týmto ošetrením sa uľahčuje presakovanie mastných kyselín a lipidových zložiek z Meibomových žliaz, čím sa stabilizuje lipidová vrstva slzného filmu a tým sa znižuje nadmerné odparovanie sĺz.

Doplnkovou liečbou pomocou aplikácie autológneho séra – očných kvapiek vytvorených z plazmy krvi klienta, zabezpečíme pretrvávajúci účinok až do 6 mesiacov.Vhodnou kombináciu týchto troch metód dochádza k výraznému zlepšeniu funkcie Meibomových žliaz a teda k potlačeniu symptómov syndrómu suchého oka a to už v priebehu jedného mesiaca.

 

Ako to funguje?

Ošetrenie prístrojom Eye-light trvá iba pár minút, kedy klient sedí na pohodlnom kresle. Oči klienta sú zakryté ochrannými okuliarmi. V oblasti periorbitálnych a lícnych kostí sa aplikuje rad ľahkých, jemných a neinvazívnych svetelných pulzov. Séria sa opakuje rovnakým spôsobom pre obe oči. Liečba prístrojom My-mask je nevyhnutným doplnkom a aplikuje sa priložením špeciálnej masky na tvár klienta. Ošetrenie trvá taktiež len niekoľko minút. Komplexné ošetrenie pozostáva zo štyroch sedení v týždňových intervaloch. Pri každej návšteve je klientovi odobraté nepatrné množstvo vlastnej krvi, z ktorej plazmy je v našom laboratóriu vytvorené autológne sérum vo forme očných kvapiek, ktoré si klient aplikuje počas celej doby liečby.

 

Výsledky

Liečba obnovuje normálnu aktivitu Meibomových žliaz s veľmi rýchlym subjektívnym zlepšením u klienta hneď od prvého sedenia. Účinok ošetrenia, ktoré pozostáva zo štyroch sedení, pretrvá 6 mesiacov až 3 roky, v závislosti od aktuálneho stavu klienta. V súčasnosti ide o najmodernejšiu liečbu syndrómu suchého oka.