Posúvame veci vpred

U nás v IVIO úprimne veríme v nevyhnutnosť neustáleho napredovania v našej disciplíne. Len správnym pochopením ochorení dokážeme stanoviť vhodný a včasný typ liečby.

Vďaka výskumu v rôznych oblastiach vrátene genetiky, imunológie a biológie získavame nové významné poznatky z oftalmológie dôležité pre nápravu, regeneráciu a rehabilitáciu nespočetných porúch videnia.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je slepota rohovky jednou z hlavných príčin straty zraku na celom svete a zmiernenie tejto globálnej záťaže závisí nielen od objasnenia mechanizmov ochorenia a zlepšenia terapeutických prístupov, ale aj od zvýšenia dostupnosti očnej starostlivosti.

Skúmanie príčin odmietnutia transplantátu rohovky, vírusových ochorení rohovky, imunitného základu ochorenia suchého oka či terapie založených na kmeňových bunkách, nie sú jediné témy, ktoré posúvame vpred. Venujeme sa odhaľovaniu zložitých multifaktoriálnych príčin vekom podmienenej degenerácie makuly (AMD) a pokroku v prevencii a liečbe. Taktiež sa zameriavame na pokrok v liečbe diabetickej retinopatie. Pracujeme na identifikácii rizikových faktorov pre diabetes a diabetickú retinopatiu a hodnotíme nové prístupy k terapii, ktorej cieľom je zachovať zrak u pacientov s cukrovkou. Jedným z našich cieľov je skrátenie časovej osi pri dostupnosti liečby zeleného zákalu, ochorenia, ktoré postihuje podľa WHO približne 60 miliónov ľudí na celom svete.

IVIO CLINIC, ako riešiteľské pracovisko poskytuje svoje kapacity partnerom, univerzitám a inštitútom venujúcim sa oftalmológii na Slovensku aj v Európe.