Rohovka tvorí priehľadnú prednú stenu očného bulbu a z optického hľadiska predstavuje najvýznamnejšiu refrakčnú štruktúru oka.

Na celkovej optickej mohutnosti (t.j. dioptickom účinku) sa podieľa vyše dvojtretinovým podielom. Cez ňu vstupujú do oka svetelné vnemy z okolitého prostredia. Pri ochorení alebo postihnutí rohovky môžu vznikať rôzne refrakčné chyby, ako sú krátkozrakosť, ďalekozrakosť či astigmatizmus. Chorôb, ktoré môžu byť dôvodom na transplantáciu rohovky je veľa. Patrí k nim napríklad keratokonus, kedy dochádza ku kónickému klenutiu rohovky a postupnému stenčovaniu rohovky so zhoršovaním videnia. Ďalej závažné infekcie alebo zranenia rohovky a v neposlednom rade dystrofie rohovky.

Klinika IVIO je špecializovaným pracoviskom, kde vykonávame viaceré typy transplantácií. Rohovka ako jedna z mála tkanív neobsahuje cievy, takže jej transplantácia má odlišný charakter od transplantácií iných orgánov – organizmus novú rohovku pomerne dobre prijíma. Vo väčšine prípadov sa nie je potrebné obávať imunitnej reakcie, ktorá by viedla k odmietnutiu darcovskej rohovky. Pre transplantácie sa využívajú rohovky z našej vlastnej tkanivovej banky, ktoré sú dôkladne vyšetrené a ich kvalita je garantovaná.

Na našej klinike realizujeme transplantácie aj modernejšou metódou, kedy je transplantovaná len niektorá z vrstiev rohovky. Ide o takzvaný lamelárny typ transplantácie. Táto metóda je realizovaná len na niekoľkých pracoviskách v rámci EU. Viac sa dozviete v sekcii Lamelárna keratoplastika.